Tuyển dụng

1/ Tuyển dụng kỹ sư điện

- Tên công việc: Kỹ sư chuyên ngành điện. Tuổi < 35. Loại công việc: Toàn thời gian

2/ Tuyển dụng kỹ sư kinh tế xây dựng

- Tên công việc: Kỹ sư kinh tế - Phụ trách dự toán, quyết toán. Tuổi < 45. Loại công việc: Toàn thời gian

3/ Tuyển dụng kỹ sư chủ trì kết cấu

- Tên công việc: Kỹ sư chủ trì thiết kế kết cấu. Tuổi < 35. Loại công việc: Toàn thời gian

4/ Tuyển dụng kiến trúc sư

- Tên công việc: Kiến trúc sư kiến trúc công trình hoặc nội thất. Tuổi < 35. Loại công việc: Toàn thời gian

5/ Tuyển dụng nhân viên giao tiếp thành thạo tiếng Hàn Quốc

- Tên công việc: Phiên dịch và phụ trách thị trường khách hàng Hàn Quốc. Tuổi < 35. Loại công việc: Toàn thời gian

Copyright © 2020 Viettin. All rights reserved. Design by skyweb.com.vn