Nhà máy Shinwon Ebenezer Việt Nam KCN Khai Quang- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc

Danh mục: Dự án công nghiệp
Tiến độ: Đã thi công
Năm: 2016

Chi tiết dự án

  • Địa chỉ: CN14, Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
  • Chủ đầu tư: Shinwon Ebenezer Việt Nam
  • Gói thầu: Thi công đường ống cấp nước sạch

Các bài viết liên quan